Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Khoa Dược

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Nguyễn Thị Nga Dược Sỹ Phụ Trách Khoa Nguyễn Thị Ngọc Hà Dược Sỹ Nguyễn Văn Khoa Dược

Xem thêm »

Khoa Y

Họ và tên Chuyên môn Chức Vụ Đào Duy Trường Thạc sỹ Y khoa Trưởng Khoa Nguyễn Thị Nguyệt Thạc sỹ Sản Nguyễn Công Thùy

Xem thêm »