Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Kết quả linh hoạt quy mô tuyển sinh năm 2022

Trước tình hình thực tế kết quả tuyển sinh, trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh thông báo Kết quả linh hoạt quy mô tuyển sinh năm 2022 như sau

STT

Tên ngành/nghề đào tạo

ngành/nghề

Quy mô tuyển sinh được cấp

Quy mô tuyển sinh sau khi linh hoạt

CAO ĐẲNG

1

Điều dưỡng

6720301

90

70

2

Dược

6720201

90

160

3

Hộ sinh

6720303

50

0

TRUNG CẤP

4

Y sỹ đa khoa

5720101

15

30

5

Y học cổ truyền

5720102

15

0

Chia sẻ bài viết