Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Hướng dẫn học Trực tuyến – Sinh viên

1. Phần mềm
– Nhà trường sử dụng phần mềm Zavi làm công cụ dạy học qua Internet.
– Link download:
+ Máy tính: https://zavi.me/
+ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.vng.zavi
+ Iphone, Ipad: https://apps.apple.com/us/app/zavi/id1508719625
– Hướng dẫn sử dụng chi tiết xem tại link Youtube: https://youtu.be/gBfQmEE5bBQ
2. Quy trình thực hiện
* Đối với cán bộ lớp (lớp trưởng, bí thư…):
– Tạo nhóm Zalo của lớp để truyền tải thông tin nhanh chóng đến tất cả thành viên trong lớp.
– Nhận thông tin và báo lại cho lớp về lịch học trong tuần bao gồm: thời gian, môn học, giảng viên dạy.
– Trực tiếp liên hệ với giảng viên trước thời gian vào học 5 phút thông qua tin nhắn Zalo (kết bạn Zalo trước với giảng viên) để xin thông tin buổi học trực tuyến (link phòng học, mã phòng học, mật khẩu…)
– Gửi thông tin buổi học nhận được từ giảng viên vào group Zalo của lớp để tất cả sinh viên trong lớp cùng truy cập.
* Đối với tất cả sinh viên:
– Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phần mềm, đường truyền Internet để đảm bảo thực hiện tốt quá trình học trực tuyến.
– Tham gia nhóm Zalo của lớp để cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết.
– Nhận thông tin và tham gia buổi học trực tuyến khi có thông tin về buổi học trong nhóm Zalo lớp
– Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giảng viên và quy chế đào tạo (lịch giảng dạy, giờ ra vào lớp, trang phục…)
* Đối với cố vấn học tập
– Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của Sinh viên.
– Hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho sinh viên (lịch học, thông tin liên hệ giảng viên dạy…)

Chia sẻ bài viết