Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Phòng Quản Lý Đào Tạo & Nghiên Cứu Khoa Học

Họ tên Chuyên môn Chức vụ
Nguyễn Thị Dung Bác sỹ CK 1 Trưởng phòng
Nguyễn Thị Phương mai Cử nhân Điều Dưỡng
Phạm Thị Thái Thanh Cử nhân TV
Nguyễn Việt Cường Cử nhân CNTT
Nguyễn Thị Tâm Cử nhân XN

Chia sẻ bài viết