Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Cao đẳng Công nghệ thông tin

Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Mục tiêu chung:
Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
Đáp ứng được cho các doanh nghiệp gia công phần mềm;
Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc nhóm, và khả năng tự học.

Mục tiêu cụ thể:

– Về kiến thức:

Tham gia được vào trong các dự án phát triển phần mềm với một trong những vai trò sau: lập trình front-end, lập trình back-end, lập trình ứng dụng di động, xử lý dữ liệu, thu thập và phân tích yêu cầu khách hàng.
Có kỹ năng làm việc nhóm với các công cụ GIT, GIThub, Redmine, Jira, Bicbucket, nắm vững qui trình SCRUM, Waterfall.
Có khả năng liên thông đại học: Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

– Về kỹ năng:

Kỹ năng tư duy lập trình tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;
Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các công nghệ lập trình mới vào trong công việc lập trình, thiết kế;
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm. Tìm giải pháp ứng dụng tin học cho doanh nghiệp, bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT. Các cơ quan thống kê xử lý số liệu, dự báo khuynh hướng của dữ liệu trong tương lai. Các đơn vị cần đội ngũ làm Tin học để tập hợp và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ lãnh đạo trong đơn vị.
Có thể đảm nhận công tác giảng dạy ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy.
Cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, trường cao đẳng, cơ quan đơn vị nhà nước.
Giáo viên công nghệ thông tin cho các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, trung tiểu học phổ thông.
Các chuyên viên lập trình tại các công ty phần mềm.

STT

MÃ MH/MĐ/HP

TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

I. Các môn đại cương

1

MH18300006

Giáo dục Chính trị

2

MH19300002

Pháp luật

3

MH22309004

Giáo dục thể chất

4

MH22309005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2

5

MH01308061

Tin học

6

MH20300006

Anh văn A1

7

MH20300007

Anh văn A2

8

MH20300008

Anh văn A3

II. Các môn học chuyên môn

II.1/Môn học cơ sở

9

MH01308058

Cấu trúc máy tính

10

MH01308064

Cơ sở lập trình

11

MH01308065

Cơ sở dữ liệu

12

MH01308066

CCNA1

13

MH01308067

Lập trình hướng đối tượng

14

MH01308068

Lập trình nâng cao

15

MH01308069

Toán rời rạc

16

MH01308059

Thiết kế Web cơ bản

17

MH01308070

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

18

MH48300002

Kỹ năng mềm

II.2/ Môn học chuyên môn (tự chọn)

19

MH01308071

Dữ liệu lớn

20

MH01308072

Lập trình giao diện Web

21

MH01308073

Kỹ thuật Web với ứng dụng di động đa nền tảng

22

MH01308074

Lập trình Web phía máy chủ

23

MH01308075

Thiết kế Web nâng cao

24

MH01300060

Quản lý dự án phần mềm

25

MH01308114

Lập trình Android cơ bản

26

MH01308115

Lập trình Android nâng cao

27

MH01308076

Lập trình đa nền tảng

28

MH01308116

Công nghệ kiểm thử ứng dụng Android

II.3/ Thực tập tốt nghiệp

29

MH01306070

Thực tập tốt nghiệp

II.4.1/ Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế

30

MH01307071

Khóa luận tốt nghiệp

II.4.2/ Học phần thay thế

31

MH01300065

Giao tiếp người – máy

Chọn 1 trong 2 môn

32

MH01308076

Lập trình đa nền tảng

33

MH01308073

Kỹ thuật Web với ứng dụng di động đa nền tảng

Chia sẻ bài viết