Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Đồi Búp Lê – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

MENUMENU

Các phòng chức năng & khoa chuyên môn

Các phòng chức năng:

  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
  • Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học
  • Phòng Quản lý học sinh - Sinh viên

Các khoa chuyên môn

  • Khoa Y
  • Khoa Dược
  • Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học
  • Khoa khoa học cơ bản

Chia sẻ bài viết