Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Đồi Búp Lê – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

MENUMENU

Giới thiệu

Mục tiêu của trường:

– Nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được tiếp cận kiến thức chuyên môn hiện đại theo nhu cầu thực tiễn của xã hội; chú trọng rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho người học.

– Không ngừng xây dựng, điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư thiết bị dạy học hiện đại.

– Thực hiện triệt để quan điểm dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm”, áp dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm  phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập và tự học của người học.

– Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, giữ vững quy mô đào tạo trung cấp và tăng dần đào tạo ngắn hạn. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông và áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học.

– Tăng cường liên kết đào tạo, hợp tác trường bạn để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học – công nghệ. Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động để tổ chức thực hành, thực tập, chuyển giao công nghệ và giới thiệu việc làm cho người học; khai thác tối đa các lợi ích từ chủ trương xã hội hóa giáo dục để phục vụ cho học sinh của nhà trường nói riêng và xã hội nói chung.

– Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp tới học sinh phổ thông và học sinh của nhà trường nhằm thực hiện chủ trương phân luồng của Nhà nước, đáp ứng định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước.

– Thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ và đề ra các giải pháp cụ thể để bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường theo từng giai đoạn.

– Đề xuất, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn và đảm bảo định mức (phấn đấu đến năm 2018 tỉ lệ giáo viên có trình độ trên đại học đạt trên 50%); xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn, năng lực dạy học và quản lý tiên tiến.

– Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học có hiệu quả; hỗ trợ và khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong các hoạt động dạy và học; viết giáo trình, tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo nhằm nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo.

– Đẩy mạnh cải cách công tác quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh phí và lao động.

– Kịp thời tham mưu với cấp trên nhằm đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, học tập của giáo viên, nhân viên và học sinh; phát triển nhà trường đảm bảo tiêu chí về diện tích xây dựng theo qui hoạch hoàn chỉnh của một trường cao đẳng y tế.

– Từng bước thành lập, xây dựng các cơ sở thực hành, dịch vụ và sản xuất kinh doanh trực thuộc nhà trường nhằm thực hiện tốt phương châm “Học đi đôi với hành”.

Sứ mạng của trường:

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trường có nhiệm vụ đào tạo các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Chia sẻ bài viết