Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Danh sách 311 sinh viên chi trả kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2021 – 2022

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh thông báo Danh sách 311 sinh viên được chi trả kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2021 – 2022

Sinh viên nào có thắc mắc có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm để nhận hỗ trợ

Chia sẻ bài viết