Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

HƯỚNG DẪN CẤP LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN SINH VIÊN HỆ THỐNG ELEARNING

HƯỚNG DẪN CẤP LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN SINH VIÊN

HỆ THỐNG ELEARNING

https://el.ytebacninh.edu.vn/

Quy trình cấp lại mật khẩu cho sinh viên gồm các bước sau:

  1. Sinh viên làm đơn xin cấp lại mật khẩu ( Viết Tay theo mẫu kèm theo), đến xin ý kiến đánh giá của Giảng viên cố vấn học tập về thái độ và trách nhiệm của sinh viên đối với tài khoản của mình.
  2. Sinh viên mang đơn đã có ý kiến đánh giá của Giảng viên cố vấn học tập đến phòng Quản lý Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học tại tầng 1 tòa nhà B, kèm theo thẻ sinh viên, để xin cấp lại mật khẩu.
  3. Sau khi nhận đơn, phòng Quản lý Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học sẽ đổi mật khẩu của sinh viên thành mật khẩu mặc định là: cdytbn1999

Thời gian xử lý có thể trong 2 hoặc 3 ngày, tùy theo số lượng đơn.

Đề nghị thêm đối với sinh viên: Sau khi nộp đơn, hầu hết sinh viên đều hỏi là bao giờ thì được cấp lại. Giải pháp đơn giản là đến tối sinh viên cứ đăng nhập vào theo mật khẩu là cdytbn1999 nếu đăng nhập được thì chứng tỏ phòng Quản lý Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học đã xử lý. Do đó đề nghị sinh viên không hỏi thêm để cán bộ phòng Quản lý Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học tập trung thực hiện các công việc chuyên môn. Sau khi sinh viên đăng nhập được vào hệ thống, cần đổi lại và ghi nhớ mật khẩu mới của chính mình.

TÀI KHOẢN SINH VIÊN LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, DO ĐÓ CÁC SINH VIÊN CẦN CÓ TRÁCH NHIỆM TỐT QUẢN LÝ TỐT MẬT KHẨU CỦA MÌNH

                      PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chia sẻ bài viết