Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Thủ tục thực hiện miễn giảm học phí năm học 2020-2021

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn

1. Phòng tiếp nhận hồ sơ

 – Phòng Công tác học sinh sinh viên

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

 – Sáng từ 8h -11h;                   

 – Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3. Thời gian trả lời kết quả xử lý hồ sơ

05 ngày  (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4. Kế hoạch thực hiện

Đầu mỗi học kỳ.

5. Đối tượng

– Học sinh Cao đẳng, Trung Cấp có hộ khẩu tại tỉnh Bắc Ninh. (Học liên tục trong giờ)

– Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn xin miễn giảm học phí cùng hồ sơ kèm theo dưới đây:

5.1. SV là con của người có công với cách mạng được hưởng ưu đãi

– Đơn xin miễn giảm học phí: (Mẫu tại phòng kế toán)

– Giấy chứng nhận hưởng ưu đãi của cơ quan thương binh xã hội cấp  trong đó xác nhận sinh viên là con của người có công với cách mạng.

– Bản sao công chứng Giấy xác nhận Liệt sỹ của bố/mẹ (đối với con Liệt sỹ).

– Bản sao công chứng thẻ Thương bệnh binh của bố/mẹ hoặc Giấy xác nhận của bố/mẹ được hưởng chính sách như thương binh (đối với con của thương bệnh binh).

– Bản sao công chứng biên bản giám định y khoa bị nhiểm chất độc hóa học của bố/mẹ (đối với con của người hoạt động cách mạng bị nhiểm chất độc hóa học).

6. Mẫu đơn

Mẫu đơn miễn giảm học phí (cập nhật kì 1 năm học 2020-2021)

7. Lưu ‎ý

– Đối tượng 5.1,: chỉ nộp hồ sơ duy nhất 1 lần vào đầu năm học;

  – Sinh viên được miễn, giảm học phí đối với những môn học đăng k‎ý học lần đầu của ngành thứ nhất. Đối với những môn học đăng k‎ý học lần thứ hai trở đi, đăng k‎ý học cải thiện điểm hoặc đối với các môn học ngành thứ hai: sinh viên phải đóng 100% học phí.

– Nhà trường chỉ thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên tính từ ngày sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ; không giải quyết miễn giảm học phí đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cẩn thiết có liên quan.

Nhà trường không áp dụng chế độ miễm, giảm học phí cho học sinh ngoài tỉnh và vừa làm vừa học (học liên thông, văn bằng 2).

 

Chia sẻ bài viết