Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Phòng Tài chính – Hợp tác quốc tế và Quản lý học sinh sinh viên

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
Ngô Thị Thêu Cử nhân KT Trường phòng
Cao Thị Hồng Mây Thạc sỹ Luật
Đỗ Thị Hồng Hạnh Cử nhân KT
Trịnh Nữ Phan Vinh Cử Nhân YTCC
Nguyễn Thị Hải Yến Cử nhân KT

Chia sẻ bài viết