Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Khu phố Thượng – Phường Khắc Niệm – TP Bắc Ninh

Khoa Y

Họ và tên Chuyên môn Chức Vụ
Đào Duy Trường Thạc sỹ Y khoa Trưởng Khoa
Nguyễn Thị Nguyệt Thạc sỹ Sản
Nguyễn Công Thùy Thạc sỹ
Lương Xuân Sơn Cử nhân ĐD

Chia sẻ bài viết