Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Đồi Búp Lê – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

MENUMENU

Khoa Điều Dưỡng – Kỹ Thuật Y

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
Bùi Thị Hiền Cử nhân ĐD Phó Khoa
Nguyễn Phương Chuyền Cử nhân ĐD
Nguyễn Thị Thu Thủy Cử nhân ĐD
Nguyễn Thị Tín Cử nhân ĐD
Phạm Văn Bắc Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thùy Vân Cử nhân ĐD

Chia sẻ bài viết