Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Đồi Búp Lê – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

MENUMENU

Phòng Tổ Chức – Hành Chính – Quản Trị

Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
Nguyễn Xuân Tùng Cử nhân KT Trưởng phòng
Ngô Thị Loan Thạc sỹ
Nguyễn Đăng Tuấn Thạc sỹ
Đặng Văn Khê
Trần Thị Thuần
Nguyễn Minh Chính

Chia sẻ bài viết