Trường Cao Đẳng Y Tế Bắc Ninh

Đồi Búp Lê – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

MENUMENU

Tuyển sinh đào tạo liên thông đợt 1 – Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Hộ sinh năm 2018

 

UBND TỈNH BẮC NINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số:     /TB-CĐYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo liên thông đợt 1

Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Hộ sinh năm 2018

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;

Căn cứ công văn số 2147/SYT-TCCB ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Sở Y tế Bắc Ninh về việc xây dựng kế hoạch đào tạo chuẩn hóa đối với viên chức y tế có trình độ trung cấp y, dược;

Căn cứ vào Thông báo số 97/TB-CĐYT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên về việc tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược và Cao đẳng Hộ sinh năm 2018;

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức tuyển sinh liên thông hệ vừa làm vừa học từ trung cấp lên Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Hộ sinh cụ thể như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian đào tạo:
Ngành đào tạoChỉ tiêuThời gian đào tạo
Cao đẳng Điều dưỡng50

15 tháng

Học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Cao đẳng Hộ sinh30
  1.  Đối tượng  tuyển sinh: Là những thí sinh đáp ứng được các yêu cầu sau:  

–  Thí sinh có Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển đầu vào.

–  Thí sinh có Bằng tốt nghiệp THPT

–  Trường hợp có Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp không phù hợp đăng ký xét tuyển thì phải có chứng chỉ chuyển đổi phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.

  1. Phương thức xét tuyển:

–  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).

–  Điểm xét tuyển (ĐXT) đối với ngành Điều dưỡng và Hộ sinh được tính theo công thức:

ĐXT = TBCTK + GPSL + ĐƯT

Trong đó:

+ TBCTK: Điểm trung bình chung toàn khóa trong bảng điểm trung cấp chuyên nghiệp

+ GPSL: Điểm tổng kết môn Giải phẫu sinh lý (hoặc môn học tương đương) ở trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

+ ĐƯT: Là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng và được xác định theo quy định của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

–  Nguyên tắc xét tuyển: Điểm trúng tuyển sẽ được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu với tất cả các ngành.

  1. Học phí: Thu theo tín chỉ.
  2. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh – Đồi Búp Lê, P.Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh
  3. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

–  Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của trường (nhận miễn phí tại trường).

–  Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN và bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo TCCN  phù hợp ngành đăng ký dự tuyển.

–  Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

–  Bản sao giấy khai sinh.

–  Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

–  Một phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận (để nhà trường gửi kết quả xét tuyển cho thí sinh).

* Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/thí sinh (Hồ sơ và lệ phí xét tuyển không hoàn lại nếu thí sinh không trúng tuyển).

  1. Thời gian tuyển sinh:

–  Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 23/4/2018 đến hết ngày 31/5/2018.

–  Thời gian nhập học dự kiến: Tháng 6/2018.

 Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học – Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

  1. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học – Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Địa chỉ: Đồi Búp Lê, Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3827.239; 0222.3818.075

  1. Trung tâm Tư vấn và Hợp tác Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Phường Thịnh Đán – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3846.105. Website: www.caodangytethainguyen.edu.vn

 

HIỆU TRƯỞNG

ĐỒNG DUY TRƯỜNG

Tải thông báo tuyển sinh tại đây

Chia sẻ bài viết